Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet er to-årig og består av en masteroppgave og teoretiske emner. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid som blir utført under veiledning.

Du velger enten en lengre oppgave (60 studiepoeng, 60 studiepoeng emner) eller en kortere oppgave (30 studiepoeng, 90 studiepoeng emner).

Samtlige 4000- og 5000-emner er masteremner. Valg av tema for oppgave og pensum gjøres i samråd med veileder og ut fra hvilken studieretning du følger. Minst 30 studiepoeng må være fra oppbygging og gjennomføring.

Programmet har tre studieretninger:

Lang masteroppgave

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Kort masteroppgave

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteremne Masteremne
2. semester Masteremne Masteremne Masteremne
1. semester Masteremne Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Anbefalte emner

Nanoelektronikk:
Høstemner
INF4411 – Analog mikroelektronikk (nedlagt)
INF4431 – Digital systemkonstruksjon (videreført)
INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (videreført)
INF5481 – RF-kretser, teori og design (videreført)
UNIK4170 – Digital kommunikasjon (videreført)

Våremner
INF4420 – Prosjekter i analog/mixed-signal CMOS konstruksjon (nedlagt)
INF5300 – Utvalgte emner i digital bildeanalyse (nedlagt)
INF5430 – Advanced digital systems design (videreført)
INF5460 – Elektrisk støy - mottiltak og beregning (videreført)
MAT-INF4310 – Partielle differensialligninger og Sobolev rom II (videreført)
MNKOM4000 – Formidling og vitenskapsjournalistikk
FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser
FYS4310 – Material Science of Semiconductors
UNIK4150 – Antenner og radiobølgeutbredelse (videreført)
UNIK4330 – Avbildning og deteksjon av optisk og infrarød stråling (videreført)
UNIK4690 – Maskinsyn (videreført)

Robotikk og intelligente systemer:
Høstemner
INF4130 – Algoritmer: Design og effektivitet (nedlagt)
INF4300 – Digital bildeanalyse (videreført)
INF4431 – Digital systemkonstruksjon (videreført)
INF4470 – Digital signalbehandling (videreført)
INF4490 – Biologically Inspired Computing (videreført)
INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (nedlagt)
INF5442 – Design og test av sensorbrikker for digitalkamera (videreført)
MUS4831 – Sound analysis
UNIK4490
UNIK4500 – Stokastiske systemer (videreført)
UNIK4590 – Mønstergjenkjenning (videreført)
UNIK4950

Våremner
INF4380 – Introduksjon til robotteknologi (videreført)
INF4500 – Rapid prototyping of robotic systems (videreført)
INF5430 – Advanced digital systems design (videreført)
INF5860 – Maskinlæring for bildeanalyse (videreført)
FYS4240 – Datainnsamling og kontroll
FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder
MUS4218 – Methodological topic: Cognitive musicology (nedlagt)
STK4900 – Statistiske metoder og anvendelser
UNIK4690 – Maskinsyn (videreført)

Signalbehandling:
Obligatorisk emne:
INF4480 – Digital signalbehandling II (videreført)


Høstemner
INF4300 – Digital bildeanalyse (videreført)
MAT-INF4130 – Numerisk lineær algebra (nedlagt)

Våremner
INF4480 – Digital signalbehandling II (videreført)
INF5300 – Utvalgte emner i digital bildeanalyse (nedlagt)
INF5410 – Signalbehandling i rom og tid (videreført)
FYS4260 – Mikrosystemer og elektronikk byggemetoder

Mastergraden må inneholde minst 30 studiepoeng anbefalte emner.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 12. juni 2012 17:11 - Sist endret 16. aug. 2017 14:27