Hva lærer du?

Kunnskapsmål

I denne studieretningen lærer du hvordan du kan utforme integrerte kretser (mikrochip) ved hjelp av moderne CMOS-teknologi. Du får grunnleggende kjennskap til teknologien bak integrerte kretser, hvordan denne teknologien utvikles, og hvordan den kan brukes for å utforme kostnadseffektive og kompakte systemer som kan brukes i fremtidige produkter. Typiske kjennetegn av disse systemene er deres implementering i både analog og digital elektronikk og deres direkte interaksjon med miljøet ved hjelp av sensorer og utløsere.

Avhengig av spesialisering vil du få detaljert kunnskap innen radio og radarsystemer, biologisk inspirerte systemer, energieffektive sensorer, robuste digitale systemer og medisinsk elektronikk. Som et eksempel kan du velge å jobbe med å utforme kretser som kan observere hjerterytme ved hjelp av avansert radarteknologi, og kretser som kan fungere i utfordrende miljøer,

Ferdighetsmål

Du skal være i stand til å utforme avanserte elektroniske systemer intergrert på en silisium chip. Dette innebærer å mestre metoder som utforming, analyse og testing av slike systemer ved bruk av profesjonell programvare på industristandard og avanserte laboratorieeksperimenter. Studiet gir deg nødvendige ferdigheter til å forstå og mestre hele utviklingsprosessen fra idé til ferdig system. Under studiet vil du få en bred erfaring i utforming og testing av integrerte systemer. Du vil også være i stand til å utforme dine egne integrerte systemer.

Generelle kompetansemål

Studieretningen vil inspirere deg til å bruke og utvikle nysgjerrighet, og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, nøyaktighet, og ærlighet, samt lære deg å skille mellom ekte kunnskap og meninger. Etter endt program vil du være i stand til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige problemstillinger relatert til ditt eget og andres arbeid. I forhold til din spesialisering vil du også være kvalifisert til å utforme produkter som bruker minimalt med energi. Dette er et viktig aspekt i dagens samfunn. Mer generelt vil du være i stand til å bidra til utfordrende og dynamiske fagområder som er viktige for samfunnet. Du vil også være i stand til å bruke og til en viss grad påvirke den teknologiske utviklingen i et fremtidig samfunn.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 9. juli 2013 16:34