English version of this page

Robotikk og intelligente systemer (studieretning)

Denne studieretningen er for deg som ønsker å utvikle intelligente objekter.

Studieretningen hører til programmet

Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?