Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Innen denne studieretningen lærer du å lage 'self-learning/adaptive control'-systemer. Med teknikker som trekker lærdom fra naturen, som kunstig evolusjon og kunstig nervenettverk, skal du lage hardware og software som bruker enkle former for kunstig intelligens. Du vil lære nye, eller videreutvikle, teknikker i programmering og hardware design, som VHDL/FPGA, samt musikkteknologi og menneske maskininteraksjon.

Ferdighetsmål

Du vil få erfaring med software og/eller hardware programmeringsverktøy som er i bruk i industri og næringsliv. Programmet er basert på praktisk læring, og du vil få mulighet til å lage ditt eget "circuit Board" og å bygge komponenter i plast med CAD og 3D-printer.

Generell kompetanse

Denne studieretningen vil gi deg sjansen til å bruke og videreutvikle vitenskapelig nysgjerrighet og gi respekt for åpenhet, nøyaktighet og pålitelighet i vitenskapelig arbeid, samt forstå viktigheten av forskjellen mellom kunnskap og formeninger. Innen slutten av studiet er du i stand til å gi refleksjoner på sentrale etiske, filosofiske og akademiske sider ved ditt eget og andres arbeid.

Publisert 12. juni 2012 17:17 - Sist endret 9. juli 2013 16:43