Hvorfor velge denne retningen?

Denne studieretningen er for deg som ønsker å utvikle intelligente objekter.

Studieprogrammet gir spesialisering innen robotikksystemer og innebygde systemer. Ved hjelp av programmering, maskinlæring og andre informatikkbaserte metoder utvikler man mer intelligente og adaptive systemer.

 

Det er et skrikende behov etter teknologer i dagens industri, og spesialisering innen FPGA (omprogrammerbare kretser) og innebygde systemer er etterspurt. Med intelligente systemer og robotikk kan man utvikle teknologi som påvirker samfunnet og løser fremtidige utfordringer. Studiet utdanner innovative teknologer med sterke koblinger mellom praktisk implementasjon, forskning og teori.

 

Masterprogrammet i robotikk og intelligente systemer gir fordypning i ett eller flere av temaene: robotikksystemer, kunstig intelligens og digitale innebygde systemer. Selve masteroppgaven knyttes til avanserte problemstillinger innen fagfeltet.

 
 
Publisert 12. juni 2012 17:17 - Sist endret 3. feb. 2016 14:03