Hva lærer du?

Kunnskapsmål

Innen denne studieretningen lærer du teknikker som brukes i mange applikasjoner innen telekommunikasjon, medisin og lyd produksjon (mp3 osv.). Fokuset er på utviklingen av metoder og algoritmer for forbedret kvalitet på sonar og medisinsk ultralyd, økende datakapasiteter for bedre modellering av fysikk eller for forbedret informasjonsutnyttelse av målt data.

Ferdighetsmål

Du lærer å beskrive signaler og systemer for prosessering. Denne studieretningen er både teoretisk og praktisk, den teoretiske delen består av et godt fundament inne fysikk og anvendt matematikk, mens den praktiske delen kommer av at systemene brukes i en stor mengde applikasjoner. Disse applikasjonene kan være innen telekommunikasjon og medisin og inkluderer alt fra modulering og ekkoreduksjon i mobiltelefoner til medisinsk ultralyd.  Innen slutten av studiet er du i stand til å planlegge og gjennomføre større prosjekter på en logisk og effektiv måte, samt å rapportere og presentere resultater på en profesjonell måte.

Generell kompetanse

Du skal være i stand til å reflektere over sentrale etiske og vitenskapelige sider ved ditt eget og andres arbeid. Denne studieretningen vil gi deg sjansen til å bruke og videreutvikle vitenskapelig nysgjerrighet og gi respekt for åpenhet, nøyaktighet og pålitelighet i vitenskapelig arbeid, samt forstå viktigheten av forskjellen mellom kunnskap og formeninger.
 

Publisert 12. juni 2012 17:17 - Sist endret 9. juli 2013 16:51