Hva lærer du?

Se detaljerte mål under hver enkelt studieretning.

Kunnskapsmål

 • Du lærer det grunnleggende fagstoffet for å kunne konstruere komplekse elektroniske systemer helt fra enkle byggeblokker realisert i nanoelektronikk til sammensatte systemer som består av både programvare og elektroniske moduler.
 • Du lærer å utnytte neste generasjons nanoelektronikk, samtidig som studiet åpner opp for å realisere roboter og andre intelligente systemer som inneholder algoritmer for å foreta krevende signalbehandling og styring og som gjør at systemene kan lære av erfaring og tilpasse seg omgivelsene.
 • Studiet gir samtidig en grunnleggende kompetanse innen programmering og datakommunikasjon, samt nødvendig kunnskap innen matematikk for å kunne forstå og konstruere moderne elektronikksystemer.

Ferdighetsmål

 • håndtere faglige utfordringer ved hjelp av datamaskiner
 • tenke analytisk og velge ut det som er interessant nettopp i forhold til den bestemte oppgaven du arbeider med
 • jobbe i forhold til tidsfrister
 • samarbeide med andre for å løse faglige utfordring gjennom gruppearbeid
 • jobbe selvstendig i forhold til pensum

Generelle kompetansemål

 • Kandidatene vil kunne bidra i et faglig utfordrende, dynamisk og samfunnsmessig viktig felt.
 • Kandidatene vil kunne være med på å utnytte og styre den teknologiske utviklingen i morgendagens samfunn.
 • Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid.
 • Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.
Publisert 6. juni 2012 10:00