Programmet tar ikke opp nye studenter

Informatikk: nanoelektronikk og robotikk (bachelor)

Dette studieprogrammet er fra studieåret 2017/2018 erstattet av bachelorprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer.

Hva kan du jobbe med?

Fakta om programmet
Studiepoeng:180
Studiet varer:3 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?