Jobb og videre studier

Jobb

Gjennom studieprogrammet Informatikk: nanoelektronikk og robotikk lærer du både hvordan innmaten i datamaskiner og roboter virker og hvordan du bygger dem. Studieprogrammet gjør deg kvalifisert for en yrkeskarriere i både store og små bedrifter. Spennende arbeidsmuligheter finner du innen datakommunikasjon, miljøovervåkning, utvikling av medisinsk utstyr og hos en stadig voksende industri som utvikler "intelligente gjenstander". Utdannelsen gir deg svært gode jobbmuligheter innen et område som er i rivende utvikling, og hvor kanskje fantasien er den største barrieren.

Videre studier

Det er naturlig at studenter går videre til Robotikk og intelligente systemer-linjen ved masterprogrammet Informatikk: robotikk og intelligente systemer. Avhengig av hva du velger blant de valgfrie emnene, kan du også kvalifisere for andre masterstudier ved MN-fakultetet.

Masterstudiet kvalifiserer både til stillinger innen næringsliv og offentlig forvaltning, og til forsker- og undervisningsstillinger. Studiet kvalifiserer også til videre forskerutdanning gjennom ph.d-studiet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2017 13:10