Oppbygging og gjennomføring

Bachelorstudiet er lagt opp slik at de fire første semestrene utgjør en felles grunnblokk.
På dette studieprogrammet kan du velge mellom tre studieretninger.


For å få en fremstilling av oppbygging og gjennomføring av studieløpet for den enkelte studieretning, se på Oppbygging og gjennomføringspunktet for hver av disse:

Overgangsordninger - INF-/IN-emner

Fra høsten 2017 vil alle nye emner i informatikk endre emnekoder fra INFXXXX til INXXXX. Etterhvert ville alle emner få en IN-kode. Dette kan få noen følger for deg som er tatt opp til studieprogrammet Informatikk: nanoelektronikk og robotikk. Overgangsordninger for studenter som allerede er tatt opp til programmet.

 

6. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum Avhengig av studieretning Valgfritt
5. semester Avhengig av studieretning Avhengig av studieretning Valgfritt
4. semester INF2270 – Datamaskinarkitektur (nedlagt) * INF3480 – Introduksjon til Robotteknologi (videreført) ** INF3400 – Digital nanoelektronikk (nedlagt)
3. semester INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) ** INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) *
 
INF3430 – Digital systemkonstruksjon (videreført)
2. semester INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra INF1411 – Elektroniske systemer (videreført)
1. semester INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og emner i HMS MAT1100 – Kalkulus INF1400 – Digital teknologi (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Følgende emner er obligatorisk i studieprogrammet:

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

Du kan også ha krav om HMS0505 – El-sikkerhet avhengig av hvilke emner du velger, se emnebeskrivelser.

For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2013 til og med høsten 2014 gjelder følgende HMS-krav:

Mer om overgangsordninger til nye HMS-krav.

Endringer i studieprogrammet

Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Vi kommer tilbake med informasjon om hvilken betydning endringene har for deg som er student på studieprogrammet.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i informatikk: nanoelektronikk og robotikk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. juni 2018 10:31