Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hva lærer du?

Kunnskapsmål

  • Kandidaten får et solid grunnlag for utfordrende stillinger innenfor forskning, industri og statlig virksomhet.

Ferdighetsmål

  • Kunne arbeide selvstendig med en problemstilling over lengre tid.
  • Kunne analysere en problemstilling og utvikle en plan for hvordan man skal arbeide fram mot en løsning.
  • Konstruere teoretiske modeller og implementere dem ved bruk av datamaskin.
  • Lage realistiske mål der man tar høyde for begrensninger i form av ressurser, tid og alternative løsninger.
  • Samle og analysere ulike typer informasjon og inneha en sunn og kritisk holdning til kilder.
  • Kunne skrive en lengre rapport og presentere forskningsresultatene på en klar og ryddig måte.
  • Kunne kommunisere både muntlig og skriftlig.
  • Kunne formidle egne refleksjoner og holdninger til forskningsområdet.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 12. juni 2012 18:16 - Sist endret 17. juni 2012 23:20