Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Hvorfor velge denne retningen?

Denne studieretningen dekker kjernen i informasjonsteknologien: hvordan du kan lage dataprogrammer som løser vanskelige problemer på en effektiv og riktig måte.

Studieretningen programvare, språk, logikk dekker alle aspekter ved programmering i både teori og praksis. Alt fra systemmodellering og formelle spesifikasjoner til implementering ved bruk av forskjellige programmeringsspråk.

Publisert 12. juni 2012 18:16 - Sist endret 17. juni 2012 23:19