Programmet tar ikke opp nye studenter

Beskjeder - Side 2

Publisert 9. jan. 2014 19:53

Studieadministrasjonen minner alle bachelorstudenter som startet høsten 2013 om obligatorisk sikkerhetsopplæring i første semester. Opplæringen gis som MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS). Hvis du ikke tok emnet MNHMS0015 høsten 2013, kan du melde deg opp våren 2014.

Publisert 24. okt. 2013 09:48

Bruk noen timer av mandag kveld til å bli litt mer kjent med deg selv! Vil du vite mer om hvordan du og andre tenker, og hvordan du kan utnytte det best mulig?

MN-fakultetet inviterer til Tenketorsdag (denne gang på en mandag) der vi  skal se på den såkalte Myers-Briggs-modellen for personlighet. Hvis du vil kan du jo svare på spørsmålene på http://www.humanmetrics.com/cgi-win/JTypes2.asp, så vil du på forhånd få en indikasjon på hvordan du selv passer inn i denne modellen.

Det er professor Knut Mørken og studieleder Hanne Sølna som vil lede Tenketorsdagen. Og ikke minst blir det middag å få!

Som vanlig er alle interesserte hjertelig velkommen!

Mandag 28. oktober, kl. 16.00 - ca. 18.00.

Vilhelm Bjerknes' hus, auditorium 1

 

Publisert 16. okt. 2013 08:17

Fagutvalget ved Institutt for informatikk arrangerer oblig 4-seminar hvor du får gode tips, råd og hjelp til hvordan du kan starte obligen på best mulig måte!

Seminaret holdes lørdag 19. oktober i Ole-Johan Dahls hus.

Timeplan:
11.15 - 12.00 Forelesning med Arne Maus i Simula
12.00 - 15.00 Oraklehjelp på termstuene
15.00 - 16.00 Pizza i kantina (drikke er inkludert)
16.00 - 17.00 Orakelhjelp

Det koster 30,- å delta og innbetaling skjer i foajeen torsdag 17. og 18. oktober! Pengene dekker matserveringen.

Publisert 13. nov. 2012 15:07

Informatikk: programmering og nettverk har en egen utvekslingsavtale for alle tredje semesterstudentene med San Jose State University. 15. februar er fristen for søke om å reise ut høstsemesteret 2013. Det vil bli arrangert informasjonsmøte om avtalen rett etter forelesningen i INF1010 torsdag 24. januar.

En presentasjon av utvekslingsavtalen

 

Publisert 14. aug. 2012 09:58

Som et forsøk kan studenter med god bakgrunn i Java-programmering få ta INF2100 samtidig med INF1000. Informasjonsmøte holdes i seminarrom Java fredag 17.august kl 11.15.