Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjon om utveksling til San José State University

Informatikk: programmering og nettverk har en egen utvekslingsavtale for alle tredje semesterstudentene med San Jose State University. 15. februar er fristen for søke om å reise ut høstsemesteret 2015. Det vil bli arrangert informasjonsmøte i auditorium Smalltalk om avtalen rett etter forelesningen i INF1010, kl. 12.00 torsdag 5. februar.

En presentasjon av utvekslingsavtalen

Foiler fra infomøtet (pdf.)

Studenter fra andre programmer og på andre semestre kan også søke, men studenter på tredje semester på I:pro vil bli prioritert.

Publisert 4. feb. 2015 10:37 - Sist endret 5. feb. 2015 12:47