Programmet tar ikke opp nye studenter

Informasjonsmøte om valg av fordypningsemner

Fra og med fjerde semester skal du velge fordypningsemner. Programrådet inviterer i den anledning til informasjonsmøte. Informasjonsmøtet er primært for de som nå skal velge fordypningsemner, men alle er velkommen.

Møt opp tirsdag 29. november kl 12.15-13.00 i seminarrom 2438 Logo. Stein Gjessing vil presentere de ulike fordypningsemnene og hva du bør tenke på når du velger emner.
http://www.uio.no/studier/program/inf-pro/oppbygging/

Kaffe og enkel servering. Velkommen!

 

Publisert 22. nov. 2016 14:26