Jobb og videre studier

Jobb

Studieprogrammet Informatikk: programmering og nettverk går til kjernen av informatikkfaget og gjør deg veldig godt kvalifisert for en karriere i IT-bransjen. Mange blir utviklere av alt fra dataspill til store administrative systemer, noen driver med vedlikehold og forbedring av systemer og nettverk. Andre finner interessante jobber i konsulentbransjen og stadig flere arbeider med IT-løsninger koblet til andre fag.

Videre studier

Studiet kvalifiserer også til videre masterstudier i Informatikk: Programmering og systemarkitektur. Avhengig av hva du velger blant de valgfrie emnene, kan du også kvalifisere for andre masterstudier ved MN-fakultetet.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 30. nov. 2017 13:06