Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i Informatikk: programmering og nettverk er et treårig fulltidsstudium og gir 180 studiepoeng.

Bachelorprogrammet er sammensatt slik at de tre første semestrene utgjør en felles grunnblokk. Her lærer du en grunnleggende ferdighet innen informatikk, nemlig å programmere - å fortelle en datamaskin hva den skal gjøre. Du får også en innføring i følgende fagområder innenfor informatikk: databehandling, datakommunikasjon og utvikling av informasjonssystemer. Dessuten omfatter grunnblokken en del matematikk som blir brukt i informatikkfaget.

Etter grunnblokken fordyper du deg i et mer spesifikt fagområde: I tillegg til en videreføring av de områdene du møtte i grunnblokken, kan du bl.a. velge informatikk og samfunn, bildebehandling, bioinformatikk, digital teknologi, mikroteknologi, datamaskinarkitektur, teknisk programvare, databasesystemer, datakommunikasjon og utvikling av store datasystemer.

Det er mulig å ta deler av dette bachelorstudiet i utlandet. Bachelorprogrammet i Informatikk: programmering og nettverk har en egen avtale for studenter som går på 3. semester med San Jose State University.

Overgangsordninger - INF-/IN-emner

Høsten 2017 vil alle nye emner i informatikk endre emnekoder fra INFXXXX til INXXXX. Etter hvert vil alle emner få en IN-kode. Dette kan få noen følger for deg som har tatt emner med INF-kode. Overgangsordninger for studenter som startet høsten 2016 eller tidligere.

6. semester Valgfritt Valgfritt Valgfritt
5. semester Fordypningsemne 4 Valgfritt Valgfritt
4. semester Fordypningsemne 1 Fordypningsemne 2 Fordypningsemne 3
3. semester INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført) INF1060 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon (videreført) INF1300 – Introduksjon til databaser (videreført)
2. semester INF1010 – Objektorientert programmering (videreført) INF1050 – Systemutvikling (videreført) EXPHIL03 – Examen philosophicum
1. semester INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført) og emner i HMS MAT1001 – Matematikk 1 (nedlagt) INF1080 – Logiske metoder for informatikk (videreført)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Følgende emner er obligatorisk i studieprogrammet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Det er obligatorisk sikkerhetsopplæring i begynnelsen av første semester. For studenter som starter på programmet fra og med høsten 2015 kreves følgende HMS-emner:

For studenter som startet på programmet fra og med høsten 2013 til og med høsten 2014 gjelder følgende HMS-krav:

MNHMS0015 – Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) (nedlagt)

Mer om overgangsordninger til nye HMS-krav.

4 obligatoriske fordypningsemner (40 studiepoeng) må velges blant følgende emner:

Høstemner:

Våremner:

 

*Studenter som velger å ta INF3151, trenger bare å velge 3 fordypningsemner.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i informatikk: programmering og nettverk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 6. juni 2018 15:02