Hvorfor velge dette programmet?

Masterprogrammet Informatikk: språk og kommunikasjon, gir deg muligheten til å studere hvordan datamaskiner håndterer og modellerer hvordan mennesker kommuniserer gjennom språk.

Masterprogrammet trener deg i språkets teknologi. Du lærer hvordan datamaskiner oversetter menneskelig språk og hvordan søkemoterer finner det du søker etter til tross for at du har skrevet feilaktige begrep i søkerfeltet.

Masterprogrammet består av emner og masteroppgave. Du velger emner i samråd med veilederen din. Normalt utføres masteroppgaven ved Institutt for informatikk, men du kan også utføre den et annet sted, som for eksempel ved et forskningsinstitutt eller en bedrift.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. juli 2013 13:06