Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet er to-årig og består av teoretiske emner og en masteroppgave. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsprosjekt som blir utført under veiledning.

Masterprogrammet tilbyr en ett-årig masteroppgave av 60 studiepoeng. Emnene utgjør tilsammen 60 studiepoeng.

Valg av emne for masteroppgave og valgfritt pensum gjøres i samråd med veileder. Alle 4000- og 5000-emner er på masternivå.

Forskningsgruppen programmet har tilknytning til:

Språkteknologi (LTG)

4. semester Masteroppgave
3. semester INF5830 - Prosessering av naturlige språk / INF5820 - Språkteknologiske anvendelser Masteroppgave
2. semester Masteremne Masteremne Masteroppgave
1. semester INF4820 - Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk INF5830 - Prosessering av naturlige språk / INF5820 - Språkteknologiske anvendelser Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Følgende emner må inn som en del av mastergraden:

INF4820 – Algoritmer for kunstig intelligens og naturlige språk (nedlagt)
INF5830 – Prosessering av naturlige språk (videreført)
INF5820 – Språkteknologiske anvendelser (nedlagt)

Emner innen informatikk ved Institutt for informatikk .

For studenter med en bachelorgrad i IT - språk, logikk, psykologi

Studenter som har fullført en bachelorgrad i IT - språk, logikk, psykologi kan strukturere masterprogrammet slik de ville ha gjort dersom masterprogrammet i IT - språk, logikk, psykologi fremdeles eksisterte.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: Språk og kommunikasjon

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. nov. 2021 08:47