Søknadsfrist og opptak

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

  • Minimum 80 studiepoeng informatikk inkludert 30 studiepoeng på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000-emner).
  • Minst 20 studiepoeng innenfor et av områdene filosofi, lingvistikk, psykologi eller språk.
  • Søkere med bachelorgrad i Informatikk: språk og kommunikasjon  og IT - språk, logikk, psykologi kvalifiserer for opptak til dette masterstudiet. Merk at ordningen som gjelder for søkere med en bachelorgrad IT - språk, logikk, psykologi  (og som ikke har 80 studiepoeng i informatikk) ikke videreføres fra høsten 2018.

Opptak før fullført bachelorutdanning

Ved færre kvalifiserte søkere enn antall plasser i programmet, kan du tas opp til masterstudiet dersom du har gjennomført minst 160 av bachelorgradens 180 studiepoeng, og i tillegg har bestått minst 80 av de 100 studiepoengene som inngår I studiets fordypning.

Betinget opptak forutsetter at manglende eksamener avlegges og bestås ved første mulige anledning, og senest innen 1 år.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Dersom du har avlagt emner/fag ved andre læresteder enn Universitetet i Oslo, må du også laste opp beskrivelser av disse emnene. Emnenavnene og -kodene i emnebeskrivelsene må stemme med karakterutskriften.

Eksportkontroll

Dette programmet er omfattet av regelverket om eksportkontroll. Eksportkontrollen gjelder for søkere fra land hvor det er mistanke om utvikling og bruk av masseødeleggelsesvåpen. UiO foretar en særskilt vurdering av disse søkerne.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved UiO vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram eller studieretning innen det samme fagområdet på nytt.