Jobb og videre studier

Næringslivet og myndighetene har et økende behov for kandidater med dybdekompetanse innenfor IT- og informasjonssikkerhet, og en mastergrad i informasjonssikkerhet vil kunne gi deg mange jobbmuligheter.

Studiet vil kvalifisere deg for faglige stillinger både i offentlig og privat sektor. Arbeidet innenfor informasjonssikkerhet er variert, og omfatter mange forskjellige arbeidsoppgaver.

Du kan blant annet jobbe med sikkerheten i eller utviklingen av sikre operativsystemer og programvare, sikkerhetsledelse, beskyttelse av kritisk infrastruktur, sikker drift eller vedlikehold av datasystemer, avanserte datasystemer for Big Data eller juridiske og etiske problemstillinger innenfor datasikkerhet og hacking. 

Du kan også gå videre innen forskning og utvikling. Med mastergraden i Informatikk: informasjonssikkerhet vil du kunne kvalifisere deg for ph.d.-studier. Se forskerutdanningen innenfor informatikk.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 10. apr. 2019 15:34 - Sist endret 17. sep. 2019 11:31