Hva lærer du?

Det faglige innholdet i programmet vil avhenge av hvilke emner du velger. Se under «kort om emnet» og «hva lærer du» på hver enkelt emnebeskrivelse.

Kunnskapsmål

  • ha grunnleggende innsikt i de fagområdene i informatikk du har valgt
  • ha kjennskap til ulike metoder og teknikker innen informatikk
  • ha kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen de aktuelle fagområdene

Ferdighetsmål

  • kunne arbeide selvstendig og samarbeide om faglige oppgaver
  • kunne velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling
  • kunne strukturere arbeid sammen med medstudenter
  • kunne forholde deg til tidsfrister
  • kunne tenke analytisk

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt studium kunne reflektere over sentrale og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid. Studiet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger og holdninger.

Publisert 26. sep. 2018 08:51 - Sist endret 15. juli 2021 11:35