Hva lærer du?

Det faglige innholdet i programmet vil avhenge av hvilke emner du velger. Se under ”kort om emnet” og ”hva lærer du” på hver enkelt emnebeskrivelse.

Kunnskapsmål

  • Ha grunnleggende innsikt i de fagområdene i informatikk du har valgt
  • Ha kjennskap til ulike metoder og teknikker innen informatikk
  • Ha kjennskap til ulike metoder og teknikker for analyse og problemløsing innen de aktuelle fagområdene

Ferdighetsmål

  • Kunne arbeide selvstendig og samarbeide om faglige oppgaver
  • Kunne velge ut relevant informasjon for en bestemt oppgave eller problemstilling
  • Kunne strukturere arbeid sammen med medstudenter
  • Kunne forholde deg til tidsfrister
  • Kunne tenke analytisk

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt studium kunne reflektere over sentrale og vitenskapelige problemstillinger knyttet til eget og andres arbeid. Studiet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og egne meninger og holdninger.

Publisert 26. sep. 2018 08:51 - Sist endret 4. des. 2018 09:27