Hvorfor velge dette programmet?

Ønsker du ekstra kompetanse innen informatikk eller en bredere forståelse for faget? Da er dette årsenheten for deg, uavhengig av bakgrunn og arbeidsområde.

Et årsstudium er for deg som ikke ønsker å ta et helt bachelorprogram, men som likevel ønsker et godt kunnskapsnivå i faget. Det kan være et godt supplement for å styrke dine muligheter på arbeidsmarkedet. Sammen med annen høyere utdanning kan du kvalifisere for opptak til master. 

Kort om studieprogrammet

Med årsenheten blir du bedre kjent med programmering og informatikk. Du har gode valgmuligheter på årsenheten: du kan enten følge et anbefalt løp som gir deg et solid grunnlag i informatikkfaget, eller så kan du sette sammen ulike informatiske emner på bachelornivå for å skaffe deg spisskompetansen du selv ønsker. 

Studiemiljø

Alle nye studenter får tilbud om å bli med i en faddergruppe. Der vil du bli kjent med nye og gamle studenter, og få et faglig og sosialt nettverk på UiO fra første dag.

Les mer om studiemiljøet ved institutt for informatikk.

Jobb og videre studier

Årsenheten gir ikke i seg selv en grad, men kan i kombinasjon med andre utdanninger gi verdifull ekstra kompetanse. Du kan benytte deg av annen høyere utdanning sammen med årsenheten for å kvalifisere for opptak til master.

Les mer om jobb og videre studier.

Publisert 26. sep. 2018 08:51 - Sist endret 15. juli 2021 11:34