Jobb og videre studier

På svært mange områder i samfunnet er det økende behov for kunnskap i informatikk. Årsenheten gir ikke i seg selv en grad, men gir i kombinasjon med annen utdanning verdifull ekstra kompetanse.

Veien til en bachelorgrad

De emnene du tar i studiet kan brukes i en bachelorgrad. Hvis du vil søke opptak til ett av bachelorprogrammene i informatikk, kan du bruke emnene du har tatt i årsenheten. Dette forutsetter at de passer inn i graden. Se under "Oppbygging og gjennomføring" på det aktuelle studieprogrammet for å se hvilke emner som kan inngå i graden.

Emner fra årsenheten kan også inngå i en fritt sammensatt bachelorgrad i realfag.

Videre masterstudier

Etter en fullført bachelorgrad kan du gå videre med masterstudier. Du kan benytte deg av tidligere utdanning sammen med årsenheten for å kvalifisere for opptak til master. Se informasjon om opptakskrav, frister og søknadsprosess til masterprogrammer innen informatikk.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 26. sep. 2018 08:51 - Sist endret 11. des. 2018 11:54