Oppbygging og gjennomføring

Årsenheten i informatikk er på 60 studiepoeng.

Du kan velge mellom to ulike løp:

Anbefalt løp for deg uten bakgrunn i informatikk

Den anbefalte løpet gir deg en innføring i objektorientert programmering og en forståelse av hva en datamaskin er og hvordan den fungerer. Det vil også sørge for at du har kjennskap til programmeringsspråkene Python og Java, hvordan man kan utvikle algoritmer, bruk av lister, filer og en forståelse av utvikling og bruk av digitale systemer.

2. semester IN1010 – Objektorientert programmering IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser IN1150 – Logiske metoder eller IN1060 – Bruksorientert design
1. semester IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering IN1020 – Introduksjon til datateknologi IN1050 – Introduksjon til design, bruk, interaksjon eller STK1000 – Innføring i anvendt statistikk
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Emnene IN1000, IN1020, IN1010 og IN1030 er felles for alle bachelorprogrammene i informatikk og egner seg bra for å få et godt grunnlag i informatikk. Dersom du velger disse emnene er du garantert plass. For andre emner blir du rangert på lik linje med andre programstudenter innen informatikk.

Flere av emnene i andre semester har krav om bestått emne fra første semester.

Egendefinert løp

Du kan selv velge hvilke emner du ønsker å ta. Dette er spesielt for deg som har informatikk fra før og skal bygge videre på dette. Du kan velge blant informatikkemner på bachelornivå, som er emner på 1/2/3000-nivå.

Når du velger emner må du passe på at:

  • du oppfyller forkunnskapskravene til emnene du velger
  • undervisningen i emnene ikke går på samme tidspunkt
  • eksamen i emnene ikke er på samme tidspunkt

Informasjon om ett emne - når det tilbys, undervisning, eksamen, forkunnskapskrav og annen informasjon finner du på hver enkelt emneside og tilhørende semesterside.

Dersom du mener å fylle forkunnskapskravene med emner fra andre læresteder kan du få emnet godkjent.

Utveksling

Siden dette er et årsstudium, er det ikke lagt til rette for studieopphold i utlandet.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 26. sep. 2018 08:51 - Sist endret 16. nov. 2020 20:52