Spesialiseringer

Du kan velge mellom to ulike spesialiseringer.

Begge studieretninger har tre felles obligatoriske emner på til sammen 30 studiepoeng. I tillegg har hver spesialisering to ulike anbefalte emner. Du kan også velge emner på tvers av spesialiseringene.

De valgfrie masteremnene velges i samråd med din veilederen det første semesteret, ut fra dine faglige interesser og tema for masteroppgaven. Merk at noen emner kan ha bestemte emner på bachelornivå som forkunnskapskrav.

Digitale økosystemer

På denne spesialiseringen kan du velge å skrive en kort eller lang masteroppgave.

Eksempel på kort masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester IN5210 – Information Systems Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
2. semester IN5160 - Digitalt lederskap   IN5430 – IT and Management Valgfritt masteremne
1. semester

IN4150 - Digitale

økosystemer 

IN4270 - Digital

forrentningsutvikling 
Valgfritt masteremne

Eksempel på lang masteroppgave: 

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
2. semester IN5160 - Digitalt lederskap  IN5430 – IT and Management Valgfritt masteremne
1. semester

IN4150- Digitale

økosystemer 

IN4270 – Digital

forrentningsutvikling 
IN5210 – Information Systems
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske emner

  • IN4150 - Digitale økosystemer (nytt emne)
  • IN4270 - Digital forrentningsutvikling (nytt emne)
  • IN5160 - Digitalt lederskap (nytt emne)

Anbefalte emner

Oversikt over emner i informatikk.


Forretningsutvikling

På denne spesialiseringen skriver du en kort masteroppgave:

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester ENT4400 – Corporate Innovation Strategies and Project Management ENT4460 – Corporate Entrepreneurship Project Valgfritt masteremne
2. semester IN5160 - Digitalt lederskap (nytt emne) Valgfritt masteremne Valgfritt masteremne
1. semester

IN4150- Digitale

økosystemer 

IN4270 – Digital

forrentningsutvikling 
Valgfritt masteremne

Obligatoriske emner

  • IN4150 - Digitale økosystemer(nytt emne)
  • IN4270 - Digitalt lederskap (nytt emne)
  • IN5160 - Digitale økosystemer (nytt emne)

Anbefalte emner

Emnene ENT4400 – Corporate Innovation Strategies and Project Management og ENT4460 – Corporate Entrepreneurship Project må tas samtidig i 3. semester.

Oversikt over emner i informatikk.

Publisert 26. aug. 2019 19:02 - Sist endret 2. juli 2020 19:59