Hands-on erfaring innen digital innovasjon

– Jeg valgte å ta master i informatikk: digital økonomi og ledelse fordi jeg synes mulighetene som ligger i kombinasjonen av teknologi og business er utrolig spennende. Både i form av forbedring av eksisterende prosesser og helt nye forretningsmuligheter, sier masterstudent Cecilie Isdahl (23).

Studenten Cecilie Isdahl smiler mot kamera. Foto.

Masterstudent Cecilie Isdahl. Foto: privat.

Cecilie trekker frem at bachelorgraden ga henne et godt grunnlag innen både teknologi og business. Dette ga henne motivasjon til å begynne på en mastergrad med muligheter for videre fordypning i dette skjæringspunktet.

Masterprogrammet er rettet mot de som vil jobbe med digitalisering, organisasjon og ledelse. Mer enn noen gang er det behov for kandidater med dybdekompetanse innen teknologi som kan lede bedrifter og organisasjoner gjennom digitaliseringsprosesser. 

– I masterprogrammet kan man velge mellom å ta spesialisering i digitale økosystemer og digital forretningsutvikling. Jeg har valgt sistnevnte, forklarer Cecilie.

Med spesialisering i digital forretningsutvikling skal studentene blant annet ta et emne med utplassering i bedrift. Studentene får dermed hands-on erfaring innen digital innovasjon.

Masteroppgaven

Veilederne anbefaler at studenter som velger spesialisering i forretningsutvikling samarbeider to og to. Cecilie har derfor valgt å skrive masteroppgaven sammen med en medstudent. Oppgaven skal handle om hvordan teknologi muliggjør nye forretningsmodeller i energibransjen, en tradisjonell bransje som gjennomgår store endringer i takt med digitalisering.

– Jeg kan virkelig anbefale dette masterprogrammet til alle som interesserer seg for teknologiens rolle i fremtidens næringsliv og organisasjoner, avslutter Cecilie.

Om Cecilie

Publisert 22. mars 2021 14:56 - Sist endret 1. mars 2022 15:46