Jobb og videre studier

En bachelorgrad i Informatikk: digital økonomi og ledelse kvalifiserer deg til et stort antall stillinger innen konsulent- og programvareselskaper innenfor IKT-tjenester, teknologisk orienterte investormiljøer, i en ledelsesposisjon innenfor tradisjonelle bedrifter og offentlig forvaltning eller innovasjon og entreprenørskap.  

Jobb

En bachelorgrad i Informatikk: digital økonomi og ledelse gir kunnskaper innenfor informatikk, økonomi og ledelse. IT-bransjen er i sterk vekst og det er økende etterspørsel etter personer med gode kunnskaper innen i både informatikk og økonomi og det er også et stort behov for ledere med kompetanse i informatikk. Etter endt studium vil du ha kompetanse til å ta ledende oppgaver i en IKT-bedrift eller starte opp på egenhånd.

Videre studier

Etter dette studiet vil det være mulig å fordype seg i en teknisk retning eller å ta studier som går mer mot ledelse og bedriftsstyring. Gjennom denne bachelorgraden kvalifiserer du også til masterprogrammene i Informatikk: digital økonomi og ledelse og Informatikk: programmering og systemarkitektur. Du vil også kunne søke opptak til masterprogrammet i  Entrepreneurship and Innovation Management.


Fra studier til jobb

Karrieresenteret bistår deg underveis i studietiden med:

  • Kompetansekartlegging og karriereveiledning
  • CV, søknad og jobbintervjuet

Din karriere – fra studier til jobb

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 2. juni 2021 19:01