Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse er et fulltidsstudium over tre år som gir 180 studiepoeng. Programmet har følgende oppbygging:

  • Obligatoriske fellesemner, 140 studiepoeng
  • Utviklingssemester/fritt emne, 40 studiepoeng

Studieløp

For studenter som startet på programmet 2017-2020

For studenter som startet på programmet 2017-2020

For deg som starter på programmet høsten 2021

6. semester Fritt emne
5. semester

Utviklingssemester/frie emner/IN2090 – Databaser og datamodellering

4. semester INEC1831 – Strategi
3. semester IN2120 – Informasjonssikkerhet INEC1810 – Marknad, markedsføring og produktutvikling
2. semester IN1030 – Systemer, krav og konsekvenser ECON1210 – Mikroøkonomi 1
1. semester

IN1000 – Introduksjon til objektorientert programmering og HMS-emner

IN1020 – Introduksjon til datateknologi
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Obligatoriske fellesemner (gjelder alle kull) 

HMS-emner skal tas i begynnelsen av 1.semester, emnene gir ingen studiepoeng.

Utviklingssemester / fritt emne

Utviklingssemester er et semester du kan bygge opp selv. Du kan velge å ta frie emner, eller reise på utveksling til utlandet. 5. og 6. semester er spesielt tilrettelagt som utviklingssemester på dette studieprogrammet. Hvis du vil reise ut i 5. semester må du velge IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon, EXPHIL03 – Examen philosophicum og et fritt emne i 6. semester. Hvis du vil reise ut i 6. semester må du velge IN2090 – Databaser og datamodellering, EXPHIL03 – Examen philosophicum og et valgfritt emne i 5. semester.

Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Du kan også få innpasset bacheloremner fra andre læresteder. Det anbefales at du velger emner som kompletterer informatikkemner du har tatt tidligere. Dersom du ikke får meldt deg til et emne du ønsker å ha som fritt i din utdanningsplan, kontakt studieadministrasjonen ved institutt for informatikk. Dersom du ønsker å ta flere informatikkemner, er det anbefalt å velge mellom følgende emner:

IN2030 – Prosjektoppgave i programmering
IN2040 – Funksjonell programmering
IN2150 – IT i organisasjoner
IN3020 – Databasesystemer
IN3050 – Introduksjon til kunstig intelligens og maskinlæring
IN3130 – Algoritmer: Design og effektivitet
IN3240 – Testing av programvare

Overgangsordninger: IN-/INF-emner

Overgangsordninger: IN-/INF-emner.

Godkjenning av emner fra andre læresteder

Dersom du har utdanning fra andre læresteder kan du søke om å få emnene innpasset.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i Informatikk: digital og økonomi og ledelse

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. feb. 2016 13:49 - Sist endret 15. nov. 2022 13:03