Overgangsordninger

Emner kan erstattes som vist, selv om emnene ikke overlapper 10 studiepoeng. 

Det vil for eksempel gjelde emnene:

kan erstattes av

INF1000 – Grunnkurs i objektorientert programmering (videreført)  

kan ikke erstattes

 -

kan erstattes av

kan erstattes av

 INF1050 – Systemutvikling (videreført)

kan erstattes av

 INF2220 – Algoritmer og datastrukturer (videreført)

kan erstattes av

 INF3510 – Informasjonssikkerhet (videreført)

kan ikke erstattes

 -

kan erstattes av

 INF1300 – Introduksjon til databaser (videreført)

INEC1800 – Økonomi, finans og regnskap (nedlagt) kan erstattes av  ECON1210 – Mikroøkonomi 1
INEC1821 – Digital økonomi, organisering og ledelse  kan erstattes av  INEC1820 – Organisasjon og ledelse (videreført)
INEC1831 – Strategi  kan erstattes av  INEC1830 – Strategi (videreført)

Listen er ikke uttømmende.

Publisert 20. juni 2017 13:38 - Sist endret 4. nov. 2021 10:16