Studieopphold i utlandet

Vi anbefaler at du reiser ut i 5. eller 6. semester. Et semester eller et år i utlandet vil gi deg faglig og kulturelt påfyll. 
 
Hvis du vil reise ut i 5. semester må du velge må du passe på å ta obligatoriske emner i 6. semester. Hvis du reiser ut i 6. semester må du passe på å ta obligatoriske emner i 5. semester. Det er også mulig å ta obligatoriske informatikkemner i utlandet og fullføre på normert tid, bortsett fra INEC-emnene, hvis du ønsker det.
 
Programmet har en egen utvekslingsavtale med San Jose State University i California, USA og tilbyr også utenlandsopphold ved gode samarbeidsuniversiteter i blant annet Singapore. Universitetet i Oslo har en avtaler med National University of Singapore og City University Hong Kong som anbefales de som ønsker å reise til Sørøst-Asia. Det er også mulig å dra på utveksling til andre universiteter i norden og Europa.

Se den komplette listen over alle avtalene til Institutt for informatikk. Du kan undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Valg av emner på utveksling 

På utveksling kan du ta frie emner eller emner som erstatter obligatoriske emner i studieplanen din. De frie emnene kan være innenfor et helt nytt fagområde, eller tilsvarende det du studerer fra før. Hvis du ønsker å ta emner som skal erstatte obligatoriske emner, må emnet du tar på utveksling overlappe faglig med emnet i studieplanen din. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emnene før du drar. 

Ønsker du internasjonal erfaring med entreprenørskap?

UiO tilbyr også sommerprogrammene Gründerskolen og Sosialt entreprenørskap. Programmene er på masternivå og kan tas fra sommeren du oppnår 180 studiepoeng av bachelorgraden din. Du får erfaring med entreprenørskap gjennom teori og praksis i Toronto, San Francisco, Boston eller Cape Town. Hvert program gir 30 studiepoeng.


Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

Publisert 3. mai 2016 15:21 - Sist endret 15. aug. 2022 13:59