Det vil bli endringer i masterprogrammet i Informatikk: programmering og systemarkitektur fra høsten 2020

Studieretningene på Informatikk: programmering og systemarkitektur legges ned som egne studieretninger med virkning fra og med høsten 2020 (tar ikke opp studenter fra og med høsten 2020). Det faglige tilbudet opprettholdes ved at masterprogrammet i Informatikk: programmering og systemarkitektur får to spesialiseringer: distribuerte systemer og nettverk og programvare.

 

 

 

Publisert 13. okt. 2019 17:47 - Sist endret 14. okt. 2019 11:18