English version of this page

Informatikk: programmering og systemarkitektur (master - to år)

Datasystemer inngår i alle deler av samfunnet, og det er viktig at noen kan utvikle og vedlikeholde dem, forstå dem og sørge for at de blir utformet slik at samfunnet har mest mulig nytte av dem og at de ikke blir misbrukt.

Du søker nå opptak direkte til programmet. Studieprogrammet er ikke lenger delt inn i studieretninger, men du har mulighet for å velge ulike spesialiseringer etter opptak.

Fakta om programmet
Studiepoeng:120
Studiet varer:2 år

Kontakt oss

Har du spørsmål om programmet?