Lurer du på om du skal ta en mastergrad?

Viktoria Stray og Leif Harald Karlsen er noen av foreleserne du møter på institutt for informatikk. De svarer på hvorfor de anbefaler deg å bygge på med en mastergrad etter bachelor.

Bildet kan inneholde: person, ansikt, smil, hvit, svart.

Førsteamanuensis Viktoria Stray

– Ved å ta en master i informatikk får man være med på å påvirke den digitale fremtiden. Informatikk favner så mye ved samfunnet vårt så alle kan finne noe å spesialisere seg i uansett hva man er interessert i. Det er fint å få en dypere forståelse for hvordan teknologi kan utformes og brukes slik at mennesker får det bedre, svarer Viktoria.

På veien til en fullført mastergrad vil man bli mer selvstendig, bli bedre til å reflektere og man vil lære å lære. Med en mastergrad vil man også kunne ha muligheten til å ta en doktorgrad senere.

Om Viktoria Stray

  • Førsteamanuensis i software engineering (Universitetet i Oslo) og forsker på SINTEF (SINTEF Digital)
  • Sivilingeniør i datateknikk (NTNU og University of California, Santa Barbara)
  • PhD i software engineering (Universitetet i Oslo og University of New South Wales)
  • Flere års industrierfaring som IT-konsulent i Accenture
  • Forskningsinteresser: digitalisering, stor-skala smidig, autonome team, smidige praksiser, empirisk software engineering, systemutviklingsmetoder, mennesker & teknologi.

Portrettbilde av Leif Harald Karlsen
Førstelektor Leif Harald Karlsen

– Det er stadig flere små og store problemer som må løses, mange av disse krever ny teknologi og nye idéer. Informatikk er en stadig viktigere brikke i mange av disse løsningene, sier Leif Harald Karlsen.

Hvorfor bør studentene ta en mastergrad, hvis de kan gå rett ut i jobb etter en bachelor?

– Gjennom en master i informatikk får du mulighet til å gjøre et dypdykk inn i et problem og teste egne løsninger. Da lærer du ikke bare om det ene problemet, men generell problemløsning, formidling og fremgangsmåte, og blir selv en viktig brikke i fremtidens problemløsning! Og så er det jo veldig gøy da, legger han til.

Om Leif Harald Karlsen

  • Førstelektor ved seksjon for programmering (Universitetet i Oslo)
  • Bachelorgrad i matematikk, informatikk og teknologi og mastergrad i informatikk fra UiIO
  • PhD innen kvalitativ resonnering, romlige datastrukturer og relasjonsdatabaser (Universitetet i Oslo)
  • Forskningsinteresser: databaser, semantiske teknologier og resonnering.
Publisert 24. mars 2021 17:31 - Sist endret 16. apr. 2021 14:08