English version of this page

Informasjonssikkerhet (studieretning)

Ønsker du å jobbe med cybersikkerhet, etisk hacking, hendelsesrespons, kryptering og IT-risikostyring? Vil du forstå prinsippene og teknologiene for Internett-sikkerhet og systemsikkerhet? Hvis du velger spesialiseringen i informasjonssikkerhet lærer du om hva som skal til for å bygge sikre IT-systemer, hvordan sikkerhetsteknologier fungerer, og ledelse av informasjonssikkerhet i organisasjoner.