English version of this page

Kybernetikk og autonome systemer (studieretning)

Kybernetikk er – kort fortalt – vitenskapen og teknologiene som observerer og beskriver dynamikken og samvirket i tekniske og biologiske prosesser. Dette er viktig på mange områder i dag, og vi bruker avanserte datatekniske virkemidler til å utforme komplekse tekniske systemer for overvåkning og styring av mange slags prosesser i industri, energiproduksjon, miljøovervåkning, transport, romfart m.m.