English version of this page

Kybernetikk og autonome systemer (studieretning)

Studieretningen har hovedfokus på kybernetikk som er vitenskapen og teknologiene om å observere og beskrive dynamikken og samvirket i tekniske og biologiske prosesser. Vi bruker avanserte datatekniske virkemidler til å utforme komplekse tekniske systemer for overvåkning og styring av mange slags prosesser i industri, energiproduksjon, miljøovervåkning, transport, romfart m.m.