Lager datasystemer til oljeindustrien

IT-utdannede Geir Arild jobber med kommunikasjon og logistikk i Kongsberg Gruppen.

Jobber med noen av de beste innen fagfeltet: - Jeg er glad for å kunne være en del av et så stort selskap som leverer gode produkter.

- Mye av jobben min går ut på å være et bindeledd mellom produsentene og utviklerne. Jeg følger opp spørsmål fra produsenten og sjekker at ting er i orden. Vi tester og gjennomfører målinger av de elektroniske systemene vi lager. Her er jeg med på utviklingen fra begynnelse til slutt.

Vi tenker ut produkter, lager designet og planlegger hvordan det endelige produktet vil se ut. Deretter tester vi det grundig, men det er bare en liten del av tiden som går med til faktisk utvikling. Veldig mye av tiden brukes på å teste systemene for at de skal være helt sikre og for at vi skal ha en nøyaktig beskrivelse av hvordan de fungerer.

I min del av jobben bruker jeg mye av tiden på kommunikasjon mellom oss og produsenten. Her har jeg hatt nytte av erfaringer fra studentlivet hvor jeg har vært med i studentforeninger. Det er viktig raskt å kunne få oversikt over en problemstilling og forstå ting fort. Det er noe man lærer i løpet av studietiden som er utrolig viktig i arbeidslivet.

Sikre systemer

- Vi leverer produkter først og fremst for oljeindustrien. Det er vår jobb å sørge for at systemene fungerer ute i felten. Systemene sørger for at oljen kan hentes opp på en forsvarlig måte. Vi må blant annet sørge for at sikkerheten er ivaretatt samtidig med at prosessene flyter mest mulig effektivt og driftssikkert.

Et av systemene vi har utviklet er «dynamisk posisjonering». Det vil si at for eksempel en båt er uavhengig av et anker og kan holde seg på nøyaktig samme posisjon uansett vær. Båten korrigerer posisjonen sin ved hjelp av avanserte styringssystemer og satellitter. Slik sparer du tiden det tar å ankre og du slipper ekstra støttebåter. Dette gjør at hele prosessen er mye mer effektiv fordi produksjonen unngår stopp.

De beste innenfor fagfeltet

Det beste med denne jobben er å vite at du jobber sammen med noen av de beste ingeniørene innen dette fagfeltet. Jeg føler en viss stolthet over å få jobbe hos et verdensledende selskap og med gode kolleger. Det er et veldig sosialt miljø og god humor i gruppa. Det er aldri noen som låser seg inn på kontoret. Folk lytter til det du har å si og jeg føler at det jeg sier blir hørt og verdsatt.  I tillegg er det stor variasjon i arbeidet. Hver dag er unik.

Emneord: Informatikk, Nanoelektronikk, Kongsberg, hardware, ingeniør, karriere, karriereintervju Av Elina Melteig
Publisert 23. feb. 2017 18:47 - Sist endret 25. mars 2020 13:56