Prosjektingeniør med sans for 3D-modellering

Magnus Lange ville jobbe med 3D-modellering og fikk jobb som prosjektingeniør hos Aker Solutions (Subsea).

Som prosjektingeniør er Magnus Lange en koordinator mellom tekniske tegnere, de som beregner hva konstruksjonen skal tåle, leverandørene og kundene.

 

En prosjektingeniør er en ingeniør, men med litt mer organisasjonsansvar. Som prosjektingeniør er man med på å lage tegningene for maskinkomponenter og stålkonstruksjoner.

Jeg er en slags koordinator mellom tekniske tegnere, de som beregner hva konstruksjonen skal tåle, leverandørene og kundene, forteller Mangus.

Mekaniske systemer under vann

Jeg lager mekaniske koblingssystemer som skal fungere under vann. Jeg lager bolker, rør og flenser (rørender). Flenser er det samme som koblingen mellom rør og vaskemaskinen din hjemme, bare mye, mye større. Det er ingen oljereservoarer som er like. Derfor må vi alltid tenke nytt for å utvikle nye deler, samtidig som det må passe innenfor standarden.

Arbeidsdagen er veldig variert. Som oftest sitter jeg på kontoret og jobber med prosedyrer, manualer og tekniske tegninger. Noen ganger reiser jeg mye, for eksempel på kundemøter i Paris eller Stavanger. Det hender at jeg reiser til vår underleverandør. Da er jeg med i fabrikkeringsprosessen. Da jobber vi med testing for å sjekke at delene tilfredsstiller våre standarder. Jeg har også vært Off Shore. Det er ikke så veldig vanlig. Da reiser jeg som regel på båt for å være teknisk support for kunden. Da står jeg ved siden av de som skal styre ROVen (Remote Operated Vehicle) og forteller dem hva de skal gjøre med vårt system for å koble rørhodet til oljebrønnen.

Viktig bidrag i norsk økonomi

Oljenæringen har bidratt med mange arbeidsplasser i Norge, og er en viktig del av norsk økonomi. Hvis man først skal hente opp oljen er det bedre at vi gjør det på en effektiv og lite forurensende måte, sier Magnus.

Hvis vi tenker langsiktig så er det å jobbe med undervannsløsninger lurt. Selv om olje og gass skulle ta slutt har vi fremdeles behov for undervannsløsninger. Se for deg at du vil frakte noe fra et land til et annet med hav imellom. Da trenger du et rør å frakte det i. Det er ikke bare å bygge et plastrør og senke ned. Det skal tåle enorme trykk, og fremdeles være sikkert.

Vi gjør mange beregninger av hvor mye stål vi kan ha under vann over tid uten at det ruster. Disse beregningene kan brukes på alt av metall som skal være i kontakt med vann. I fremtiden har vi kanskje tidevannsmøller, eller bølgekraft som skal være under vann, eller vindparker som står på metallkonstruksjoner i sjøen.

Ville bli ingeniør

Hvis man vil bli ingeniør er det jo deilig å kjenne at man faktisk driver med det. Det var dette jeg ville gjøre, men jeg fikk først satt ord på det da jeg begynte på master. Jeg tok en bachelor i spill- og opplevelses-programmering. Da var jeg veldig opptatt av å modellere i 3D. Da jeg begynte på master i Robotikk og intelligente systemer hadde vi en 3D-printer og ordentlig teknisk programvare. Jeg ble flink til å bruke disse verktøyene og jeg prøvde meg fram en del. På masteroppgaven laget jeg et ledd av en industrirobot. Jeg designet alt selv og laget alle deler og satte dem sammen. Vi kaller det mekatronikk: det vil si en blanding av mekanikk, elektronikk og datateknologi i ett. Det er veldig tverrfaglig. Da jeg kom til intervju her hadde jeg med noen deler av roboten min som jeg kunne vise fram. Slik fikk jeg jobben.

Det er et lite sprang fra å lage en 3D-modell og trykke på print som student for så å lage deler til oljeindustrien, men det viktigste jeg lærte var selve metoden.

Det er et lite sprang fra å lage en 3D-modell og trykke på print som student for så å lage deler til oljeindustrien, men det viktigste jeg lærte var selve metoden. Det er viktig å ha jobbet med hele prosessen fra design til implementering. Det opplever jeg som relevant.

Jeg har alltid noe å gjøre og jeg synes det er deilig å få tilfredsstilt hjernen. I perioder kan det være lange dager, men ellers har vi ganske fleksibel arbeidstid. Aker Solutions er veldig opptatt av at vi skal trives.

Det er et stort firma, og det gir meg mange muligheter i karrieren min videre. Jeg har jobbet her i tre år nå. Da startet jeg som ingeniør først, og så ble jeg prosjektingeniør etter hvert. Hvis man vil utvikle seg i en spesiell retning eller bytte spesialfelt er det mulig her fordi det er en stor bedrift. Jeg kan velge om jeg vil jobbe i en mer teknisk retning, eller om jeg vil ha mer administrasjon. Dessuten er det gode muligheter for en internasjonal karriere. Vi har kontorer over hele verden og jeg har allerede jobbet i kortere perioder på andre kontorer.

Emneord: ingeniør, prosjektingeniør, oljebransjen, olje, energi, subsea, mekatronikk, mekanikk, elektronikk, datateknologi, 3D-modellering, karriere, karriereintervju Av Elina Melteig
Publisert 2. mai 2016 15:38 - Sist endret 5. juli 2017 12:11