Oppbygging og gjennomføring

Masterprogrammet Informatikk: språkteknologi er et fulltidsstudium over 2 år som gir 120 studiepoeng.
Programmet har følgende oppbygging:

  • Emner, 60 studiepoeng
  • Masteroppgave, 60 studiepoeng

Studieløp

4. semester Masteroppgave Masteroppgave Masteroppgave
3. semester Masteremne Masteroppgave Masteroppgave
2. semester IN5550 – Neural Methods in Natural Language Processing Masteremne Masteroppgave
1. semester IN2140 – Introduksjon til operativsystemer og datakommunikasjon IN2010 – Algoritmer og datastrukturerIN2010 – Algoritmer og datastrukturerIN1010 – Objektorientert programmeringIN1010 – Objektorientert programmering Masteremne Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Tabellen ovenfor gir en generell illustrasjon av hvordan et studieløp kan være oppbygd. Du kan ha en annen oppbygning av studieløpet hvis det er mer hensiktsmessig. Alle emner skal normalt være ferdig gjennomførte og bestått før det siste semesteret av programmet.

Emner og masteroppgave

I masteroppgaven vil du få muligheten til å utforske en språklig problemstilling i dybden og formidle resultatene skriftlig og muntlig. Programmet har to obligatoriske emner, IN4080 - Natural Language Processing i første semester og IN5550 - Neural Methods in Natural Language Processing i andre semester. I tillegg må minst 10 studiepoeng være fra listen over anbefalte emner. Utover dette velger du frie emner og tema for masteroppgaven i samarbeid med veileder/kontaktperson i løpet av det første semesteret. Disse emnene skal gi deg en solid teoretisk forankring for forskningsprojektet ditt og gjøre deg kjent med fagområdet ditt. Inntil 20 studiepoeng av emnene kan velges fra andre fagområder enn informatikk etter anbefaling av veileder. 

Arbeidet med masteroppgaven din vil blir fordelt utover flere semestere, men det siste semesteret skal bli brukt eksklusivt på å fullføre de siste 30 studiepoengene av masteroppgaven din. Innlevering av masteroppgaven gjøres på en fast dato i siste semester. Masteroppgaven må bli presentert offentlig på slutten av semesteret, og etter presentasjonen vil det bli gitt en muntlig utspørring av veileder og sensorer angående oppgaven.

Du vil bli veiledet av ansatte i forskningsgruppen Språkteknologi, men du kan også velge å skrive en oppgave i samarbeid med en bedrift eller et forskningssenter. Masteroppgaven er et selvstendig forskningsarbeid innenfor et språkteknologisk emne som skal utføres under tett veiledning.

Ledige masteroppgaver for informatikk: språkteknologi.

Anbefalte emner

Høstemner:

Våremner:

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Progresjonskrav

Normert studietid for gjennomføring av masterprogrammet er to år, eller fire år dersom du søker om deltidsstudier. Bruker du lengre tid enn normert, er det viktig at du setter deg inn i retningslinjene for studierett. Studieretten din kan inndras hvis du ikke registrerer deg første semester i studieprogrammet og du har fravær uten gyldig grunn i mer enn ett semester.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested, kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Institutt for informatikk for mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i Informatikk: språkteknologi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 22. des. 2016 12:41 - Sist endret 17. mars 2021 17:52