Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Noen søkere kan få tidlig svar på søknaden. Fristen for å søke om dette er 1. mars

Gå til Søknadsweb

Søknadsprosess og frister

Studieplasser

10

Opptakskrav

Opptak til dette masterprogrammet/studieretningen krever følgende:

  • fullført bachelorgrad eller tilsvarende utdanning
  • en faglig fordypning fastsatt av programmet
  • et vektet karaktersnitt i fordypningen på minst C for bokstavkarakterer, eller 2.7 for tallkarakterer
  • generell studiekompetanse

Søkere som mangler fagkravet i norsk og dermed ikke fyller kravet til generell studiekompetanse, kan få dispensasjon fra norskkravet ved å dekke et spesielt opptakskrav i engelsk. Dette vil i hovedsak gjelde søkere med utenlandsk utdanning.

Det spesielle opptakskravet i engelsk kan dekkes på en av følgende måter:
a) Engelsk fra Vg1 i norsk videregående skole (140 årstimer) med karakteren 4 eller bedre, eventuelt bestått engelsk Vg2 eller Vg3
b) En internasjonalt godkjent engelsktest

Krav til faglig fordypning

Den faglige fordypningen utgjør til sammen 80 studiepoeng innen informatikk, matematikk/statistikk, språk/lingvistikk, språkteknologi eller kognitive vitenskaper, inkludert 30 studiepoeng med emner på laveste nivå (1000-emner) og 20 studiepoeng på avansert nivå (2000- og 3000-emner), hvor følgende inngår.

  • 20 studiepoeng programmering 

  • 20 studiepoeng språkteknologi, eller maskinlæring

Søkere med bachelorgrad i Informatikk: språk og kommunikasjon, eller Informatikk: språkteknologi fra Universitetet i Oslo dekker kravet til faglig fordypning for opptak til dette masterprogrammet.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Rangering av søkere

Søkere rangeres etter karaktergjennomsnittet i den faglige fordypningen. Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.

Hvis du allerede har oppnådd graden master ved Universitetet i Oslo vil du normalt ikke få opptak til et masterprogram, eller studieretning, innen det samme fagområdet på nytt.