Studieopphold i utlandet

I dette studieprogrammet anbefaler vi deg generelt om å reise ut i 5. semester. Utveksling vil gi deg faglig og kulturelt påfyll, gi deg perspektiv og erfaringer. 
 
Universitetet i Oslo har en avtale med University of Melbourne som anbefales de som ønsker å ta emner innen språkteknologi.
 
Se den komplette listen over alle avtalene til Institutt for informatikk. Du kan undersøke alle avtalene ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og tilhørende institutter eller alle avtalene ved UiO generelt. Du har også mulighet til å gjennomføre utenlandsopphold på eget initiativ, uavhengig av Universitetet i Oslos avtaler.

Valg av emner på utveksling 

På utveksling kan du ta frie emner eller emner som erstatter obligatoriske emner i studieplanen din. De frie emnene kan være innenfor et helt nytt fagområde, eller tilsvarende det du studerer fra før. Hvis du ønsker å ta emner som skal erstatte obligatoriske emner, må emnet du tar på utveksling overlappe faglig med emnet i studieplanen din. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emnene før du drar. 

 

Slik gjør du det

  • Alle utvekslingsavtaler
  • Søknadsfrister og hvordan du søker
  • Visum, godkjenning og annen praktisk informasjon

Utveksling ved UiO

 

Publisert 10. mai 2016 11:50 - Sist endret 16. nov. 2020 21:11