Møt studenter fra hele verden ved UiO i sommer!

23. juni - 3. august går Den internasjonale sommerskole (ISS) ved UiO av stabelen. Sommerskolen samler årlig nærmere 600 studenter fra hele verden til seks intensive uker med både studier og sosialisering.

ISS ønsker å gi flere UiO-studenter muligheten til å oppleve dette unike internasjonale læringsmiljøet. Som en prøveordning er det derfor i år etablert et begrenset antall stipender for programstudenter i et utvalg av studieprogrammer ved UiO.

Dersom du er interessert i å oppleve Sommerskolen og samtidig opparbeide deg studiepoeng om sommeren, kan du søke om stipend.

Stipendet vil omfatte:

  • Deltakelse på Sommerskolens bachelor- eller masteremner på samme vilkår som øvrige ISS-studenter (bl.a.  krav til obligatorisk oppmøte)
  • Basic Off-campus Fee
  • Én helgeekskursjon utenfor Oslo sammen med ISS sine internasjonale studenter
  • Sosiale aktiviteter og arrangementer
  • All pensumlitteratur til sommeremnet

Interesserte søkere kan benytte seg av nettskjema som finnes på

Søknadsfrist er 3. april 2018.

Du kan velge mellom 15 emner på bachelor- og masternivå. Merk at all undervisning foregår på engelsk. Det er en forutsetning at UiO-studenter som mottar stipend deltar på samme vilkår som øvrige ISS-studenter (bl.a når det gjelder krav om obligatorisk oppmøte og eksamen).  

Ta kontakt med oss hvis du har andre spørsmål.

Publisert 1. mars 2018 12:11 - Sist endret 15. mars 2018 09:58