Programrådet for bachelorprogrammet i internasjonale studier

Medlemmer av programrådet

Hanne Hagtvedt Vik (IAKH) - leder for programrådet

Dag H. Claes (ISV) - programleder

Ole Kristian Fauchald (JUS)

Jon Hovi (ISV)

Julie Beyer Lauri - studentrepresentant

Daniel Maul (IAKH)

Karl Bakke Nordlie - studentrepresentant

Karen Helene Ulltveit Moe (ØI)

Øyvind Colbjørnsen - sekretær

Programrådsmøtereferater

Referater

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 3. mars 2020 15:05