Programrådet for bachelorprogrammet i internasjonale studier

Medlemmer av programrådet

Hanne Hagtvedt Vik (IAKH) - leder for programrådet

Dag H. Claes (ISV) - programleder

Ole Kristian Fauchald (JUS)

Jon Hovi (ISV)

Steffen Habberstad Lundeby - studentrepresentant

Daniel Maul (IAKH)

Hafdis Jona Thorarinsdottir - studentrepresentant

Karen Helene Ulltveit Moe (ØI)

Øyvind Colbjørnsen - sekretær

Programrådsmøtereferater

Referater

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 2. sep. 2020 13:41