Programrådet for bachelorprogrammet i internasjonale studier

Medlemmer av programrådet

Hanne Hagtvedt Vik (IAKH) - leder for programrådet

Olav Schram Stokke (ISV) - programleder

Ole Kristian Fauchald (JUS)

Jon Hovi (ISV)

Camilla Opsahl Jensen - studentrepresentant

Daniel Maul (IAKH)

Karen Helene Ulltveit Moe (ØI)

Ragnhild Moe Walderhaug - studentrepresentant

Øyvind Colbjørnsen - sekretær

Programrådsmøtereferater

Referater

Publisert 14. okt. 2013 11:38 - Sist endret 27. sep. 2018 13:52