Søknadsfrist og opptak

Det er opptak én gang i året. Søknadsfristen er

  • 15. april

Gå til Søknadsweb

Studieplasser

30

Pris

Påmelding kr 5 000,- (engangsavgift ved oppstart).
Kr 25 000,- per emne.

Opptakskrav

Årsenheten har følgende opptakskrav:

  • generell studiekompetanse
  • minimum to års relevant yrkeserfaring innen IT
  • fullført utdannelse på 180 studiepoeng, bachelorgrad eller tilsvarende
  • faglig fordypning:
    • 80 studiepoeng informatikk (minst 20 studiepoeng utover grunnleggende nivå)
    • minst 20 studiepoeng programmering

For best mulig utbytte anbefales det at kandidatene er ansatt i en relevant stilling som for eksempel utvikler, IT-arkitekt eller lignende.

Dokumentasjon

Du må dokumentere at du fyller opptakskravene over ved å laste opp dokumentasjon.

Yrkeserfaring må dokumenteres med attest fra arbeidsgiver som beskriver stillingstype/arbeidsoppgaver og varighet.

Arbeidsforhold må også dokumenteres.

Rangering av søkere

Ved konkurranse om plassene rangeres søkerne etter karakterene i den faglige fordypningen som kreves av dette programmet. I lys av samarbeid innen bl.a. veiledning i prosjektoppgaver, vil inntil 10 kvalifiserte søkere med arbeidsplass i DnB ha prioritet ved opptak.

Hvis du har utdanning fra et annet land enn Norge rangeres du på bakgrunn av en skjønnsmessig vurdering av karakterene i emnene som dekker kravet til faglig fordypning.

Dersom du har mer enn 80 studiepoeng som dekker kravet til faglig fordypning, beregnes de 80 studiepoengene med best resultat.