Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring.

Bjørn Erik Mørk

Kontakt: bi.no
Arbeidssted: BI
Stilling: Førsteamanuensis - Institutt for strategi og entreprenørskap

Bakgrunn

Emneansvarlig for IT, organisasjon og virksomhetsforståelse og Teknologi og innovasjonsledelse.

Bjørn Erik Mørk er organisasjonssosiolog og professor i innovasjon ved institutt for strategi og entreprenørskap, Handelshøyskolen BI. Ved BI er han Programdirektør for helse, og fagansvarlig for den nasjonale lederutdanningen i primærhelsetjenesten og leder sammen med Vegard Kolbjørnsrud Topplederprogrammet i primær- og spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å jobbe ved BI er han Honorary Associate Professor ved IKON Research Unit, Warwick Business School og Associate Partner i EY.

Bjørn Erik forsker på innovasjon, læring, tverrfaglig samarbeid, makt og endring. Dette er i særlig grad knyttet til organisering, og utfordringer ved innføring av ny teknologi og nye praksiser i helsevesenet. Han er reviewer for en rekke internasjonale tidsskrift og konferanser, og har lang erfaring som foreleser, veileder og sensor på både master og PhD-nivå.

Bjørn Erik har vært involvert i ITLED-programmet siden 2011, og han var fagansvarlig for programmet fra august 2015-mai 2017.

Publisert 20. mai 2020 17:31 - Sist endret 11. okt. 2021 14:58