Morten Emil Berg

Berg arbeider med ledertrening, teamutvikling og organisasjonsendring.

Morten Emil Berg
Kontakt:
Arbeidssted:
Stilling:
LinkedIn
Eget konsulentfirma
Siviløkonom, Foredragsholder

Bakgrunn

Foreleser i IT-ledelse: Å være leder.

Berg er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI og cand.mag. fra Universitetet i Oslo. Han arbeider med ledertrening, teamutvikling og organisasjonsendring. Vekt legges på involvering av deltakerne, slik at de får et personlig eierskap til prosessen. Det teoretiske fundamentet er hentet fra positiv psykologi og kognitiv atferdsteori. Praktiske virkemidler er bl.a. coaching og mentoring.

Berg er opptatt av at ledere bør tilegne seg en omfattende “verktøykasse” for å oppnå læring og resultater. Verktøyene spenner fra selvledelse og teamledelse til administrativ, strategisk og ideologisk ledelse.

Berg har bl.a. skrevet bøkene: Coaching. Å hjelpe ledere og medarbeidere til å lykkes (2013), 3. utgave (sammen med Ellen Ribe) og Ledelse. Verktøy og virkemidler (2008), 3. utgave. Berg jobber nå i sitt eget konsulentfirma.

Publisert 11. mai 2020 10:55 - Sist endret 20. mai 2020 17:15