Lars Olaf Sterud

Sterud arbeider med innføring og omlegging av IT systemer som kreves for å støtte endring i virksomheter.

Lars Olaf Sterud
Kontakt:
Arbeidssted:
LinkedIn
CTO i DeBank ASA,
Partner i Aesop AS

Bakgrunn

Foreleser i IT-ledelse: Å være leder

Sivilingeniør med lang erfaring fra IT-relaterte områder i private og offentlige virksomheter. Han har arbeidet for systemleverandører, men har de siste 20 årene hatt oppdrag som konsulent og rådgiver i en rekke ulike bransjer.

Lars Olaf Sterud arbeider med innføring og omlegging av IT systemer som kreves for å støtte endring i virksomheter. En god anskaffelsesprosess, riktig leverandørvalg og avtaler som sikrer gode resultater med fokus på kundenes krav er sentrale elementer ved systemanskaffelser. Samspillet mellom forretningsprosesser og IT leveranser blir stadig viktigere. Bransjer og fagområder som i stor grad har kunnet basere seg på fungerende, men lite hensiktsmessige IT løsninger blir utfordret av nye regulatoriske krav og brukere med helt andre krav til betjening. Sterud legger i sitt arbeid vekt på hvordan organisering av kravstilling, eierskap og innføringsprosess er mer krevende enn tidligere og krever tydelighet og betydelig innsats. På tross av synkende enhetspriser er kostnadene ved systemimplementeringer økende. Krav til sikkerhet og compliance samt tettere sammenheng mellom IT systemer og prosesser i virksomheten stiller nye krav til IT budsjettering. IT må konkurrere om investeringsmidler basert på ‘business cases’ samtidig som god systemstøtte vil være del av virksomhetens ‘DNA’.

Sterud er nå CTO, -ansvarlig for teknologi og systeminnføring, i DeBank, en nyetablert forretningsbank med hovedkontor i Trondheim.

Publisert 11. mai 2020 10:21 - Sist endret 20. mai 2020 17:20