Hvorfor velge dette programmet?

Last ned mediefil

Fakta om programmet
Studiepoeng:90
Studiet varer:Deltid 3 år
Organisering:Deltidsstudium

Kontakt oss

Programansvarlig
Knut-Helge Ronæs Rolland
22856344
knutr@ifi.uio.no
Administrasjon
Thomas Bertelsen
22 84 09 55
thomber@ifi.uio.no

Studentuttalelser

Terje Fjeld,
Avdelingsleder, IT DUF Markets
DNB ASA

"I en turbulent hverdag føles det som en ekstra sikkerhet og ha formalkompetansen på plass. Den største gevinsten rent personlig, er en positiv boost for mestringsfølelsen."


Anne-Sofie Johnsrud,
Avdelingsleder for utviklingsteam
SPK, Statens pensjonskasse

"Kombinasjonen av innsikt i faglitteratur, gode forelesere, innføring i ‘best practice’ og utveksling av erfaringer med andre kursdeltakere, gir meg bedre grunnlag til å vurdere hva vi i SPK gjør bra og hva vi kan gjøre annerledes."